À la une

Eske Fantom ap la pou rekanpe Barikad Crew?

image

Malad rap kreyòl yo, fanatik gwoup Barikad Crew yo pat manke kontan sou rezososyal yo, lè yo tande nouvèl ki fè konnen, pou fen 2021 an, gwoup rap ki pi popilè nan jenerasyon sa ap rasanble manb li yo pou l rekanpe nan lane 2022 a . Te gen anpil ajitasyon sou konpòtman Fantom, youn nan rapè ki pi popilè nan ekip sa. Anpil kesyon toujou ap poze, pou di èske Onorab la ap la, oubyen l pap la? Ann swiv ti detay yo nan atik sa.

Depi aprè dènye albòm yo a nan lane 2012 (RED), rapè Barikad Crew yo pat vrèman ka reyini yo pou fè gwoup la mache. Yo te eseye kenbe piblik ak kèk mizik tankou "Dife" nan lane 2017, "lib ou lanmò" ki te soti nan lane 2018, "Gad sa hip-hop fè" nan lane 2019. Mizik ke n sot site la yo, pat fè gwo bwi jiskaske yo pat menm ka reyini pou soti kanaval "Trèt" la, ke yo te gentan pwograme. Tipa, tipa gwoup la demobilize, karyè solo anpil nan jèn sa yo te vin plis entèrese yo.

Youn nan gwo nouvèl pou fen ane a, se kote Bricks youn nan rapè gwoup sa, fè fanatik yo konnen: « Tout nèg Barikad Crew ki vivan, mwen pral ekri yo. Map ba yo rès ane a pou yo prepare yo. BC ap tounen ak tout moun. Map ekri ni Marco, ni Master Sun. Ban m 6 mwa, pou m jere sa, pou m pale ak tout moun. Map mande tout padon lè sa. Se pou lòt yo fè menm jan an pou n rebalanse ».

Fantom bò kote pa l, pat byen akeyi inisyativ Bricks la. Nan yon videyo andirèk sou Enstagram li te fè konnen ke l pran distans li ak pwojè pou rekanpe Barikad Crew a. "Barikad sa ki la, sa m ap gade a la, m pa ladan l mwen menm. M pa anvi kontinye travay ak moun ke m pa santi m byen. Nan yon mesaj ke l te pibliye sou menm platfòm sa, li te fè konnen ke ti rès tan sa se pou sante l, pitit li ak fanmi l.

Poutan, nan lannwit lendi 11 oktòb la, nèg kòvè a sanble chanje lide l. "22 decembre next stop", se sa l deklare, san n pa bliye kisa dat 22 decembre lan reprezante pou gwoup Barikad Crew e li pouswiv nan yon kòmantè pou l di "pou fanatik yo ak ideyoloji Katafal ak Fred. Konsa, èske gran relansman ke Bricks swete a ap fèt vre epi reyini tout gran tenò Barikad yo sou menm sèn jan sa te konn fèt la?

Fanatik yo ap tann!

Exodenews la pou enfòme w!

image

image

La Rédaction

La Rédaction

Laisser un commentaire

aucun commentaire pour l'instant