À la une

Minis Nesmy Manigat mande Direktè Edikasyon Depatmantal Lwès la pou pran desizyon administratif kont Jean Albert Bellerice

image

Ministè Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon Pwofesyonèl (MENFP) nan yon nòt, mande Direktè Edikasyon Depatmantal Lwès la, mesye Etienne Louisseul Franco, pou pran tout desizyon administratif ak legal kont Jean Albert Bellerice, ki se direktè lekòl enstitisyon Bellerice Castra paske li joure elèv yo ak gwo mo ki pa kadre ak moral epi ba yo pinisyon ki vyole dwa yo.

Aprè anpil plent ki te pote kont direktè lekòl sa, ki twouve l nan zòn 4, distri eskolè Petyonvil, Minis Nesmy Manigat mande Direktè Edikasyon Depatmantal Lwès la pou pran tout mezi legal kont Jean Albert Bellerice nan lide pou garanti timoun yo apran n nan bon kondisyon ki respekte diyite yo.

Selon nòt la, zak malonèt sa yo vyole dwa minè yo ak deklarasyon dwa timoun 20 novanm 1959 la. Selon lwa 11 septanm 1974 ak dekrè 2 septanm 2014 la gwo sanksyon tankou retire pèmi anseyan, sezi lisans fonksyonman lekòl sa kapab pran.

Pou fini, Nesmy Manigat mande Direktè Edikasyon Depatmantal la pou aji san pèdi tan nan tèt kole ak paran timoun sa yo.

Exode News la pou enfòme w!

image

PETIT FRÈRE Jean Rony Poito

Rédacteur

Laisser un commentaire

aucun commentaire pour l'instant